راه‌اندازی دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستورالعمل راه اندازی تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس RO

تصفیه آب اسمز معکوس راه‌کاری برای استفاده مجدد از آب در صنایع است. راه اندازی صحیح سیستم‌های تصفیه آب صنعتی بخصوص اسمز معکوس (RO) مطابق دستورالعمل بسیار ضروری است. چون آماده سازی ممبران‌ها برای سرویس دهی از آسیب ناشی از فشار یا جریان بیش از حد یا شوک هیدرولیکی جلوگیری می‌کند. این دستورالعمل به شما کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنید که پارامترهای عملکرد سیستم با شرایط طراحی مطابقت داشته باشند. تک تک مواردی که برای راه‌اندازی سیستم RO بیان می‌شود و همچنین ترتیب انجام هر کدام اهمیت بسیار بالایی دارد. در این مقاله می‌خواهیم یک دستورالعمل استاندارد به شما ارائه دهیم که بتوانید از آن برای تمام سیستم‌های تصفیه آب RO، با هر ظرفیتی، استفاده کنید.

همچنین بخوانید: اجزا سیستم اسمز معکوس

راه اندازی پیش تصفیه

۱. ابتدا پمپ پیش تصفیه را روشن کنید. پمپ تزریق مواد شیمیایی همچنان خاموش بماند. شیر ورودی به سیستم RO صنعتی بسته باشد. خروجی پیش تصفیه را درون فاضلاب تخلیه کنید. صبر کنید تا آلودگی‌های موجود در خط پیش تصفیه بطور کامل از آن خارج شود.

۲. اطمینان حاصل کنید که پیش تصفیه عملکرد درستی دارد. این کار را از طریق اندازه گیری پارامتر‌هایی مثل SDI انجام دهید. مطمئن شوید شاخص SDI آب خروجی از پیش تصفیه در محدوده طراحی است.

بیشتر بخوانید: انواع روش های تصفیه فاضلاب صنعتی و پساب

دستورالعمل راه اندازی دستگاه تصفیه آب صنعتی RO

۳. طبق دستورالعمل راه اندازی بخش اسمز معکوس تصفیه آب باید اطمینان حاصل کنیم که همه شیرآلات به درستی تنظیم شده‌اند. شیر‌های کنترل فشار خوراک (بعد از پمپ فشار بالا) و ریکاوری (بعد از پرشروسل‌ها) باید کاملاً باز باشند.

۴. ابتدا شیر ورودی به پرشروسل ها باز شود تا سیستم RO صنعتی با فشار کم پمپ خوراک پر از آب شود. این کار برای خارج کردن هوای موجود در محفظه‌های ممبران و پرشروسل ضروری است، و از شوک هیدرولیکی به ممبران جلوگیری می‌کند. دوزینگ پمپ‌های تزریق مواد شیمیایی فعال شوند. تمام جریان های خروجی RO باید به سمت فاضلاب هدایت و تخلیه شوند.

همچنین بخوانید: اسمز معکوس چگونه کار می‌کند

اگر فشار ورودی به RO در زمان راه‌اندازی اولیه دستگاه تصفیه آب خیلی سریع افزایش یابد‌، هوای باقیمانده در ممبران‌ها و پرشروسل‌ها ممکن است منجر به نیروهای بیش از حد به اجزای سیستم شده و در نهایت باعث ترک پوسته فایبرگلاس شود.

۵. اطمینان حاصل کنید که تمام اتصالات لوله و شیرآلات به درستی نصب شده‌اند و هیچ گونه نشتی در مسیر وجود ندارد. در صورت لزوم اتصالات را محکم کنید.

۶. پس از کار کردن سیستم با پمپ خوراک برای حداقل ۳۰ دقیقه، شیر کنترل فشار خوراک را ببندید.

۷. برای بار دوم اطمینان حاصل کنید که شیر ریکاوری (در خروجی پرشروسل‌ها) کاملا باز باشد.

شروع به کار سیستم RO در شیر ریکاوری کاملا بسته باشد یا حتی مقداری بسته باشد می‌تواند به ریکاوری بیش از حد در سیستم RO منجر شود که یکی از مهم‌ترین دلایل جرم گرفتگی یا اسکیلینگ در سیستم است.

۸. شیر کنترل خوراک RO را مقداری باز کنید. فشار درون سیستم RO نباید بیشتر از ۴ بار باشد.

۹. در قدم نهم دستورالعمل راه اندازی پمپ فشار بالا (High-pressure pump) سیستم تصفیه آب RO را روشن کنید.

۱۰. شیر کنترل فشار خوراک را به آرامی باز کنید تا فشار سیستم RO افزایش یابد. در این حالت فشار و فلوی جریان خوراک و جریان کانسنتره را زیر نظر داشته باشید تا به اعدادی که در طراحی مشخص شده‌اند برسند. دقیقا اعدادی که طراح مشخص کرده را روی سیستم تنظیم کنید، نه کمتر نه بیشتر! همچنان جریان‌های کنستانتره و پرمیت را به مسیر فاضلاب هدایت کنید.

نرخ افزایش فشار در این مرحله باید کمتر از ۰.۷ بار در هر ثانیه باشد. اگر فشار خوراک را خیلی سریع افزایش دهید، پرشروسل‌ها ممکن است توسط نیروهای وارد شده در جهت جریان و یا در جهت شعاعی آسیب ببینند. به خصوص اگر هوا در سیستم باشد، که این کار منجر به شکستن تلسکوپی یا ترک پوسته فایبرگلاس می‌شود.

۱۱. شیر کنترل ریکاوری (Concentrate) را به آرامی ببندید تا نسبت جریان پرمیت به جریان کنسانتره به عددی که طراح برای درصد ریکاوری سیستم مشخص کرده نزدیک شود. برای اطمینان از اینکه از ریکاوری طراحی بالاتر نرفته‌اید، دائما فشار سیستم را بررسی کنید.

راه اندازی سیستم اسمز معکوس

همچنین بخوانید: عیب یابی سیستم‌ اسمز معکوس

تنظیم سیستم RO مطابق شرایط طراحی

۱۲. مراحل ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل راه اندازی را تکرار کنید تا دقیقا اعدادی که در طراحی مشخص شده‌اند بر روی سیستم تنظیم شوند.

۱۳. با استفاده از دو فلومتری که روبروی شماست ریکاوری سیستم را محاسبه کنید. آن را با عدد مشخص شده در طراحی مقایسه کنید.

۱۴. تزریق مواد شیمیایی در مرحله پیش تصفیه را مجددا بررسی کنید (اسید‌، آنتی اسکالانت و متابیسولفیت سدیم). حالا pH آب خوراک را هم اندازه گیری کنید و زیر نظر داشته باشید.

۱۵. با اندازه گیری pH‌، هدایت الکتریکی‌ (EC)، سختی کلسیم و میزان قلیائیت و سپس انجام محاسبات لازم ، شاخص اشباع (LSI) یا شاخص پایداری (S & DSI) جریان کنسانتره را بررسی کنید.

۱۶. اجازه دهید سیستم RO برای حداقل ۱ ساعت در همین حالت کار کند، جریان پرمیت تولیدی را باید به فاضلاب تخلیه کنید.

۱۷. تمام پارامتر‌های عملیاتی سیستم تصفیه آب را یادداشت کنید. 

۱۸. هدایت الکتریکی یا TDS جریان پرمیت هر کدام از پرشروسل‌ها را به طور جداگانه بررسی کنید. اطمینان حاصل کنید که همه بخش‌ها مطابق انتظار به درستی عمل می‌کنند. اگر در هر کدام از پرشروسل‌ها نشتی از سمت خوراک به پرمیت یا درست جا نرفتن اورینگ رخ داده باشد قابل تشخیص و درست کردن است.

۱۹. مطابق دستورالعمل راه اندازی باید پس از ۲۴ تا ۴۸ ساعت کار‌کرد مداوم، تمام داده‌های ثبت شده سیستم تصفیه آب مانند فشار خوراک، اختلاف فشار، دما، دبی جریان‌ها، ریکاوری و TDS‌ها را مرور کنید. در همان زمان از آب خوراک‌، کنسانتره و پرمیت برای آنالیز نمونه گیری کنید.

۲۰. عملکرد سیستم تصفیه آب RO را با داده‌های موجود در طراحی سیستم مقایسه کنید.

۲۱. مسیر جریان پرمیت و کنسانتره را از حالتی تخلیه به فاضلاب تغییر دهید و به حالت نرمال و عملیاتی برگردانید.

۲۲. سیستم را در حالت عملکرد اتوماتیک تنظیم کنید.

۲۳. از اطلاعات اولیه عملکرد سیستم به دست آمده در قدم‌های “۱۷” تا “۱۹” دستورالعمل راه اندازی به عنوان مرجعی برای ارزیابی عملکرد آینده سیستم تصفیه آب استفاده کنید. عملکرد سیستم RO صنعتی را به طور منظم در هفته اول اندازه گیری کنید. اطلاع از عملکرد سیستم در این مرحله حساس اولیه برای بررسی‌های بعدی لازم است.

اندازه‌گیری عملکرد اولیه سیستم بخش مهمی از روند راه اندازی است. نتایج مستند این ارزیابی معیاری است که می‌توان عملکرد سیستم را بر اساس آنها تحلیل کرد.

انجام این مراحل مطابق دستورالعمل اهمیت بسیار بالایی دارد. نادیده گرفتن حتی یکی از این مرحله‌های می‌تواند باعث ایجاد خسارت‌های زیادی به سیستم RO شما شود. پس در این مورد به هیچ وجه به خودتان تخفیف ندهید.

اگر شما هم نکات و مواردی می‌دانید که به صورت تجربی آموخته‌اید در بخش کامنت ها برای ما بنویسید. ما آن را با نام خودتان به این دستورالعمل راه اندازی سیستم تصفیه آب صنعتی اضافه می‌کنیم.

منبع: Dupont

1 دیدگاه برای “راه‌اندازی دستگاه تصفیه آب صنعتی

  1. داریوش گفته:

    سلام وقت بخیر. ممنون از توضیحات شما. یه سوال داشتم. در اون بخشی که یک شیر سه طرفه گذاشتید و ورودی های اون از concentrate , pump discharge و ro feed هست، چیه ممنون از وقتی که می ذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *