لوگوی دانشلاین

راه حلی امروزی تر برای طراحی و اجرای تصفیه آب صنعتی

کمبود منابع آبی در ایران و کشور‌های اطراف دیدگاه ما را نسبت به این منبع ارزشمند به کلی دگرگون کرده است. منافع موجود در احیای آب‌های استفاده شده هر روز تعداد بیشتری از صنایع را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگوهای متداول مصرف خود ترغیب می‌کند. امروز تخلیه آب استفاده شده در یک کارخانه به صورت فاضلاب به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. چون می‌توان با روش‌های متنوع و جذاب تصفیه آب صنعتی آن را تصفیه کرد و دوباره مورد استفاده قرار داد. این کار به کاهش چشمگیر هزینه‌های کارخانه منجر می‌شود، که موضوعی بسیار مهم است.

با این حال عدم وجود مرجع تخصصی بومی و معتبری برای فرآیندهای تصفیه آب صنعتی باعث شده طراحی و اجرای چنین سیستم‌هایی در ایران صرفا بر پایه تجربه پیش برود. گرچه تجربه در جایگاه خود ارزشمند است، ولی تکیه کامل بر اطلاعات تجربی بدون در نظر گرفتن اصول و دانش روز دنیا باعث شده اجرای پروژه‌های تصفیه آب صنعتی در ایران همیشه با چالش‌هایی مواجه باشد. نتیجه چنین چالش‌هایی تحمیل هزینه‌های سرمایه گذاری و عملیاتی بی جهت سنگینی به صنعت کشورمان بوده است.

لوگوی دانش‌لاین

دانش‌لاین مرجع تخصصی سیستم‌های تصفیه آب صنعتی در ایران است که چنین نیازی را به خوبی تشخیص داده و تلاش خود را در راستای گسترش دانش کاربردی در این زمینه متمرکز کرده است. با توجه به اهمیت بکارگیری دانش روز دنیا در طراحی و اجرای واحد‌های تصفیه آب نظیر اسمز معکوس (RO) دانش‌لاین دوره‌های آموزشی مختلف طراحی، بهره‌برداری و عیب یابی (troubleshooting) این سیستم‌ها را ارائه کرده است. ما در دانش‌لاین نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا آموزش‌هایی مطابق با دانش روز دنیا را به صنعت‌گران کشور ارائه دهیم. کاربران و مشتریان ما می‌توانند با دریافت اطلاعاتی جامع و کاربردی برای طراحی و اجرای درست و اصولی سیستم های تصفیه آب، با حداکثر اطمینان آموزش‌های ما را ببیند و بکار بگیرند. همواره بهترین آموزش‌ها و بهترین خدمات، شایسته مشتری دانش‌لاین است.

همواره یکی از اولویت‌های دانش‌لاین، تولید و ارائه محتوای فنی مورد نیاز کاربران منطبق بر بالاترین استانداردهای روز دنیاست. برای ما بسیار مهم است که مشتریانمان، آموزش‌های تخصصی مورد نیاز خود را به درستی و با دقت بالا و بیشترین سهولت دریافت کنند.

0/5 (0 نظر)