آموزش جامع تصفیه آب صنعتی

50%
2,929,000 تومان

شرکت در ۴ دوره آموزشی ارزشمند

تا ۳ مهر ۱۴۰۰ میتوانید به جای پرداخت مبلغ ۵،۸۵۸،۰۰۰ تومان با ۲،۹۲۹،۰۰۰ تومان در این دوره ارزشمند شرکت کنید.

 
 
میخواهم در این دوره شرکت کنم

دوره‌های آموزشی دانش‌لاین

مجله تخصصی دانش‌لاین

در این بخش هر ماه چند مطلب جدید اضافه می‌شود و شما را با جدیدترین ایده‌ها، مسائل و راهکار‌ها در مورد سیستم‌های تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس آشنا می‌کنیم.

صدها مقاله دیگر در انتظار شما هستند.