۵ گام کلیدی طراحی و بهره‌برداری RO​

همراه با دکتر علیرضا زیره پور

 
مدت زمان دوره: ۲ ساعت
سطح دوره: پایه
نوع دوره: غیرحضوری (مشاهده آنلاین)

سرفصل‌های مینی دوره

محتوای دوره

بازکردن همه