آموزش بهره برداری تصفیه آب صنعتی

(11 بررسی مشتری)

13,990,000 تومان

استراتژی بهره برداری و راهبری سیستم تصفیه آب صنعتی

  • فرمت : ویدیویی
  • تعداد جلسات: ۲۰ جلسه (در حال برگزاری)
  • ارائه محتوا: دسترسی به جلسات دوره به صورت دو هفتگی است (هر ۲ هفته ۱ جلسه)
دوره آموزش تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس RO
آموزش بهره برداری تصفیه آب صنعتی