۰ تا ۱۰۰ طراحی آب شیرین کن RO با نرم افزار

(1 بررسی مشتری)

5,480,000 تومان

آموزش طراحی و شبیه سازی آب شیرین کن اسمز معکوس (با نرم افزار WAVE)

  • فرمت: ویدیویی
  • تعداد جلسات: ۸ جلسه
  • زمان آموزش: حدود ۴۲۰ دقیقه
دوره آموزشی طراحی RO اسمز معکوس ۰ تا ۱۰۰ برای آب شیرین کن
۰ تا ۱۰۰ طراحی آب شیرین کن RO با نرم افزار