آموزش طراحی UF اولترافیلتر

990,000 تومان

آموزش طراحی یکپارچه پیش تصفیه UF همزمان با RO (با نرم افزار WAVE)

  • فرمت: ویدیویی
  • تعداد جلسات: ۲ جلسه
  • زمان آموزش: حدود ۱۱۰ دقیقه
آموزش طراحی اولترا فیلتر UF با نرم افزار wave قبل از اسمز معکوس RO
آموزش طراحی UF اولترافیلتر