طراحی و بهره‌ بردای پیش تصفیه اسمز معکوس (RO)

1,980,000 تومان

آموزش جامع طراحی، بهره برداری و عیب یابی فرایندهای پیش تصفیه اسمز معکوس (RO)

  • فرمت : ویدیویی
  • تعداد جلسات: ۶ جلسه
آموزش طراحی پیش تصفیه اسمز معکوس RO
طراحی و بهره‌ بردای پیش تصفیه اسمز معکوس (RO)

1,980,000 تومان