طراحی پیش تصفیه اسمز معکوس (RO)

(6 بررسی مشتری)

5,880,000 تومان

آموزش طراحی فرایندهای پیش تصفیه اسمز معکوس (RO)

  • فرمت : ویدیویی
  • تعداد جلسات: ۸ جلسه
  • مدت زمان آموزش: حدود ۱۰ ساعت
آموزش طراحی پیش تصفیه اسمز معکوس RO
طراحی پیش تصفیه اسمز معکوس (RO)