اسمز معکوس (RO) یکی از فرایندهای غشایی است که برای جدا کردن ترکیبات محلول در آب، مثل یون‌ها، استفاده می شود. غشاها فیلترهایی هستند که به صورت انتخابی اجازه عبور بعضی ترکیبات را می دهند (مثل آب) ولی جلوی عبور ترکیبات دیگر را می گیرند (مانند یون ها). در حال حاضر اسمز معکوس بهترین فرایند غشایی برای جدا کردن مواد جامد معلق و محلول از آب است. البته توجه داشته باشید اگر آبی که حاوی  این جامدات است به طور مستقیم برای تصفیه به سیستم RO وارد شود، جامدات روی سطح غشا جمع شد و باعث گرفتگی شدید غشا می شوند. در فصل های بعدی در این مورد و روش های پیش تصفیه بیشتر توضیح می‌ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *