روش اصولی افزایش یا کاهش ظرفیت سیستم RO

ویدیویی که مشاهده کردید یکی از اشتباهات بسیار رایج در بهره برداری RO بود! اشتباهات دیگری هم هست که توی مینی دوره ۲۰ اشتباه رایج در طراحی و بهره برداری RO بررسی کرده‌ابم! ارزش این دوره ۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان هست که به شرکت کنندگان دوره جامع تصفیه آب صنعتی به رایگان تقدیم می‌شه.

آموزش جامع تصفیه آب صنعتی

دوره آموزش تصفیه آب صنعتی دقیقا همان چیزی است که به آن احتیاج دارید. چون ما با توجه به مشکلات و خطاهای بسیار زیادی که اکثر طراحان سیستم های آب شیرین کن انجام می‌دهند اقدام به تهیه محتوای این دوره کرده‌ایم. 

هدف اصلی این دوره آموزشی ارائه راه‌کارهای صریح و مطمئن برای تمام مشکلاتی است که با آن درگیر هستید یا در آینده ممکن است با آن مواجه شوید!